96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10
46 833 35 19
ekon-sk@wp.pl

Projekty w zakresie mobilności ponadnarodowej

Zespół Szkół nr 3

Projekty w zakresie mobilności ponadnarodowej

W Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach na obecnie realizowane są 2 projekty w

  • Liceum Ogólnokształcące – Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach przedsięwzięcia „Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic”
  • Technikum – Projekt „Mobilność edukacyjna osób” Sektor: Kształcenia zawodowe

Zarys projektów

  • Uczniowie będą brali udział w 14-dniowej mobilności zagranicznej w Grecji.
  • Planowany termin wyjazdu – 17.09.2022 -01.10.2022.
  • Uczestnikami będą osoby z klas III Technikum oraz klas II i III Liceum Ogólnokształcącego (2022/2023 rok szkolny)
  • Podczas wyjazdu uczniowie technikum będą brać udział w praktykach zawodowych u pracodawców, a uczniowie liceum w zajęciach tematycznych i warsztatach, co da im możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności.  W wolnym czasie młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach kulturowo- krajoznawczych.
Skip to content