96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10
46 833 35 19
ekon-sk@wp.pl

Informacje ogólne

Zespół Szkół nr 3

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele mamy zaszczyt poinformować Państwa, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz zgody Dyrektora szkoły, w dniu 3 sierpnia 2022 roku, Stowarzyszenie Ekonomik i Przyjaciele rozpoczęło działalność na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach. 

Stowarzyszenie Ekonomik i Przyjaciele zostało utworzone przez nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców z myślą o społeczności Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach.

Szczegółowe informacje na temat celów Stowarzyszenia i sposobów ich realizacji znajdziecie Państwo w Statucie Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele.

Zapraszamy Państwa do wstąpienia w szeregi członków Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele lub podjęcia ze Stowarzyszeniem współpracy, która przyczyni się do dalszego rozwoju szkoły, jej uczniów oraz nauczycieli.

Z poważaniem

Agnieszka Owczarek   Prezes zarządu
Anna Zagawa   Członek zarządu

Skip to content