96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10
46 833 35 19
ekon-sk@wp.pl

Informacja dotycząca ZFŚS

Zespół Szkół nr 3

Szanowni Państwo,

W myśl Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach osobą uprawnioną do korzystania ze świadczeń socjalnych jest pracownik, emeryt bądź rencista.

Świadczenia z ZFŚS są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

W tym celu osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć:

  • oświadczenie o dochodach za rok miniony – do dnia 31 maja br. (plik. nr 1)
  • wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (plik. nr 2)
  • wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej – do dnia 31 maja (plik. nr 3)

(w przypadku ubiegania się o udzielenie pożyczki mieszkaniowej)

Formularze są dostępne również w siedzibie szkoły.

Regulamin ZFŚS do wglądu znajduje się w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach.

Skip to content