96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10
46 833 35 19
ekon-sk@wp.pl

Rada rodziców

Zespół Szkół nr 3

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Agnieszka Szymańska – Przewodniczący
Marcin Antos – Wiceprzewodniczący (1)
Łukasz Krysiński – Wiceprzewodniczący (2)
Magdalena Trębska – Skarbnik
Barbara Witczak – Sekretarz
Anna Krawczyk – Członek
Agnieszka Pindor – Członek
Ewa Kowalska – Członek
Marlena Wieczorek – Członek
Piotr Żukowski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Więcek – Przewodniczący
Mariusz Sowa – Wiceprzewodniczący
Irena Florczak – Sekretarz

Skip to content