96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10
46 833 35 19
ekon-sk@wp.pl

Stypendium szkolne

Zespół Szkół nr 3

STYPENDIUM SZKOLNE 


Stypendium szkolne
 może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie administracyjnym Skierniewic  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w bieżącym roku szkolnym nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. kwota 600,00 zł. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł

 Zainteresowani pobierają wnioski u pedagoga szkolnego, w sekretariacie lub na stronie szkoły. (plik)
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice (pokój nr 201) do 15 września 2022 r. 

Skip to content